Hà Nội: Vắng bóng CSGT, nhiều chốt kiểm dịch bị "tê liệt"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Trên thực tế, công tác kiểm dịch, kiểm soát hoạt động vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội hiện gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thốn cả về nhân lực, phương tiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=44093