Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ hành chính công

Hà Nội sẽ dành 3.000 tỷ đồng để xây dựng thành phố thông minh và đặc biệt, trong thời gian tới Thủ đô sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải đáp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp về Dịch vụ hành chính công...

Hà Nội sẽ hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giao thông tích hợp, xây dựng bản đồ giao thông Hà Nội vào 31-12

Chiều 5-12, HĐND Thành phố đã xem xét Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo

Theo UBND TP Hà Nội, đến nay, nền tảng của chính quyền điện tử Thành phố từng bước được củng cố, hoàn thiện giúp cho bộ máy chính quyền Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Thành phố Hà Nội đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 triệu người dân Hà Nội và đưa vào khai thác hiệu quả từ năm 2016.

Năm 2017, Thành phố đã hoàn thành việc xác định các yêu cầu và tích cực chuẩn bị triển khai các thành phần quan trọng xây dựng Thành phố thông minh như: Trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố; Hệ thống giao thông thông minh; Hệ thống du lịch thông minh...

Hà Nội cũng sẽ hoàn thành Cổng thông tin du lịch Hà Nội cung cấp đầy đủ các thông tin thiết yếu cho du khách đến thăm Hà Nội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải đáp, hướng dẫn công dân, doanh nghiệp về Dịch vụ hành chính công của Thành phố.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, UBND TP đặt ra mục tiêu cụ thể là 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. UBND TP cũng nêu rõ trong thời gian tới Hà Nội sẽ hình thành các thành phần cơ bản của Thành phố thông minh, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), ứng dụng trí tuệ nhân tạo, IoT (intertnet kết nối vạn vật), phân tích và xử lý dữ liệu hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định kịp thời, chính xác... Trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến Hà Nội sẽ dành 3.000 tỷ đồng để xây dựng thành phố thông minh.

Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú trả lời các băn khoăn của đại biểu HĐND

3 giai đoạn xây dựng thành phố thông minh

Đồng tình với sự cần thiết của việc điều chỉnh nghị quyết, Đại biểu Đỗ Thùy Dương (Cầu Giấy) cho rằng, thành phố thông minh là xu hướng không thể đi ngược dòng và cho rằng con số 3.000 tỷ cho mục tiêu quan trọng này là không nhiều với các hiệu quả mang lại. Phân tích đây không chỉ là bài toán đầu tư tài chính mà còn là thu hút nhân lực giỏi, bà Dương đặt câu hỏi: “Chúng ta có chính sách thế nào để thu hút người tài, kể cả người nước ngoài?”.

Trả lời băn khoăn này, Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú cho biết, khung kiến trúc thành phố thông minh đang được Chính phủ giao các bộ ngành xây dựng, và mỗi đô thị sẽ có cách tiếp cận khác nhau.

Lộ trình xây dựng TP thông minh của Hà Nội sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2016 đến 2020: hình thành cơ bản các thành phần như nền tảng cơ sở hạ tầng; xây dựng hệ thống thông minh: giao thông, du lịch, giám sát môi trường, đảm bảo an ninh trật tự… Giai đoạn 2020-2025, coi người dân là trung tâm, người dân sẽ tham gia quản lý, hình thành kinh tế số cơ bản. Đến 2030, Hà Nội sẽ là thành phố thông minh phát triển cao…

Về nguồn vốn, Giám đốc Sở TT&TT cho biết, việc thuê dịch vụ thông tin đang được Chính phủ khuyến khích và nhờ thuê dịch vụ Hà Nội đã giảm dự toán từ 6.000 tỷ xuống 3.000 tỷ đồng. Việc thuê dịch vụ sẽ giúp triển khai nhanh, lõ lợi ích, không phải đầu tư ban đầu nhiều. Cho biết Hà Nội sẽ đầu tư 80% nguồn vốn và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, bà Phan Lan Tú cho biết, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Hà Nội đã có những cơ chế, chính sách cụ thể, lâu dài…

Phú Khánh