Hà Nội tiếp tục tinh giản gần 9000 biên chế

Hà Nội sẽ giảm hơn 8.700 biên chế do chuyển đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên và giảm thêm 225 biên chế hành chính so với năm 2017.

Hà Nội tiếp tục tinh giản gần 9000 biên chế - Ảnh 1

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018. Năm 2017 là một năm mà Hà Nội thực hiện đợt tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay với 1.260 biên chế.

Cũng trong năm tới, số biên chế cũng sẽ giảm được ở những đơn vị thí điểm khoán xe công.

Theo kế hoạch, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vào sáng 5/12.

Ngọc Hà (Ban Thời sự)