Hà Nội thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ 22/4

Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, từ 22-4-2024, công dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, kết quả được trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ 22/4

Thông tin từ Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/6/2024, thành phố sẽ triển khai thử nghiệm thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID theo Quy trình số 9118/QLHC- TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID.

Theo đó, từ ngày 22/4/2024, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngoài phương thức thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

Đáng chú ý, công dân có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Phiếu Lý lịch tư pháp (bản điện tử) mặc định được trả trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội: https://dichvucong.hanoi.gov.vn

Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) thì công dân được nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội (nếu công dân có đề nghị).

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân như: Người dân có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền;

Người dân theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ; Người dân có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp (bản điện tử) để thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Sở Tư pháp đề nghị sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền Hướng dẫn sử dụng cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an biên soạn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Về việc này, UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; các cơ quan báo, đài Trung ương và thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện từ mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID;

Xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi; Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID;

Đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân

Quy trình, hướng dẫn chi tiết việc yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID xem ở đây:

(19-4) hdsd-cap-ly-lich-tu-phap-ver2.pdf

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-thi-diem-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-tren-ung-dung-vneid-tu-224-post573913.antd