Hà Nội nắng nóng đến 37 độ C

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Từ hôm nay, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 37 độ C. Trung Bộ tiếp tục đợt nắng nóng kéo dài cả nửa tháng qua.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/95661.cand