Hà Nội: Nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

Ngày 30/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm Nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định công tác xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh bước đầu mang lại những kết quả khả quan. Minh chứng là phong trào văn hóa, thể thao ở đô thị ngày càng phát triển, nếp văn hóa ứng xử của người dân, cộng đồng dân cư ở nơi công cộng từng bước được nâng lên. Công tác tạo việc làm, bảo đảm thu nhập của người dân đô thị được nhiều bên quan tâm thực hiện, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ những bất cập như thiếu địa điểm để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trái quy định chưa được khắc phục, vẫn còn tình trạng người dân không đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định,…

Trước những bất cập đó, các đại biểu kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp liên ngành nhằm duy trì quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống giao thông đường phố, phục vụ nhu cầu giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, lựa chọn các tuyến phố điểm, phường, thị trấn điểm để xây dựng chuẩn đô thị văn minh, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng,…

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng khẳng định những vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa. Đây chính là văn bản thỏa thuận, do cộng đồng dân cư xây dựng, tập hợp sức mạnh, ý chí, tinh thần đoàn kết của cộng đồng, trở thành công cụ “mềm” để điều chỉnh nhiều mối quan hệ tại cơ sở. Nhờ thực hiện hiệu quả nội dung hương ước, quy ước, nếp sống văn hóa ở cơ sở có sự chuyển biến rõ nét, tinh thần dân chủ của người dân được phát huy, tình đoàn kết xóm làng được củng cố, nâng lên rõ rệt,...

Đặc biệt, một số địa phương còn hình thành những mô hình điển hình về nếp sống văn minh, như huyện Đông Anh với mô hình tang văn minh, tiến bộ; huyện Quốc Oai với mô hình “sạch từ nhà ra ngõ”…

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc xây dựng, ban hành và thực hiện hương ước, quy ước ở một số nơi vẫn còn những hạn chế, thể hiện ở việc đặt nặng tính hình thức, chưa phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng.

Do đó, để khắc phục những hạn chế này, các đại biểu cho rằng các địa phương cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung quy ước, hương ước thôn, làng, tổ dân phố cho phù hợp với thực tế đời sống ở cơ sở.

Tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cũng nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là giải pháp quan trọng để xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh khẳng định, trong năm 2024, các cơ quan chức năng TP Hà Nội sẽ tập trung xây dựng đô thị văn minh. Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các Sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện cả hai nội dung này với tinh thần không có điểm dừng, đã đạt các tiêu chí cơ bản, thì thực hiện tiêu chí nâng cao, tiêu chí kiểu mẫu.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-nang-cao-chat-luong-xay-dung-phuong-thi-tran-dat-chuan-do-thi-van-minh-362088.html