Hà Nội muốn dừng dự án đô thị đại học Tây Nam

    Gốc

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký trình Thủ tướng Chính phủ xin phép tạm dừng triển khai dự án khu đô thị đại học Tây Nam đang...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/03/31/110128/6994