Hà Nội kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp THCS

Hiện các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ở Hà Nội đang tổ chức xét công nhận tốt nghiệp; đồng thời phê duyệt và ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-noi-kiem-tra-viec-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thcs-121750.htm