Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và công lập

Ngày 15/7, Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của các trường THPT có lớp chuyên và lớp 10 chương trình song bằng tú tài và một số trường THPT công lập năm học 2022 - 2023.

Thành phố Hà Nội có 4 trường THPT tuyển học sinh vào các lớp chuyên, gồm các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Điểm chuẩn tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên:

Điểm chuẩn tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập:

Chi tiết chỉ tiêu và điểm chuẩn bổ sung vào các trường THPT công lập năm 2022 và đối với thí sinh diện F0 xết tuyển như sau:

Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, hiệu trưởng các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo đúng quy chế của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội.

Nguyễn Hoài

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-ha-diem-chuan-vao-lop-10-chuyen-va-cong-lap-5691430.html