Hà Nội: Dân tái định cư đang bị bỏ mặc? (Phần 2)

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Hữu - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & Khai khác khu đô thị, trực thuộc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thẳng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/11/100857/4615