Hà Nội: Cụm Thi đua số 6 không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động

Năm 2024, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng giữa các thành viên trong Cụm và với các cụm thi đua khác, Cụm Thi đua số 6 tiếp tục đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của từng đơn vị để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ TP giao, với 6 giải pháp trọng tâm.

Chiều nay, 22/2, Cụm thi đua số 6 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động thi đua năm 2024, do Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đinh Quốc Hùng chủ trì.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Theo Cụm thi đua số 6, năm 2023, Cụm gồm 7 đơn vị là Văn phòng UBND TP (Cụm Trưởng), Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch TP (Cụm Phó), Thanh tra TP, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc TP đã bám sát các mục tiêu, chương trình công tác năm của TP, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả trọng.

Tiêu biểu, Văn phòng UBND TP đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND TP; thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.

Đặc biệt, đã góp phần thông qua 23 nội dung công tác lớn của Thành ủy; 540 đề án, dự án báo cáo Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; hoàn thành 240/247 nhiệm vụ trọng tâm Chương trình số 01; tiếp gần 23 nghìn lượt công dân, xử lý hơn 44 nghìn đơn các loại. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, ứng dụng CNTT với mục tiêu “Hành chính công vụ”, phát triển theo hướng Văn phòng thông minh (S-Office) ứng dụng công nghệ số toàn diện…

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Đinh Quốc Hùng chủ trì Hội nghị

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Đinh Quốc Hùng chủ trì Hội nghị

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP đã chủ động tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến một cách linh hoạt, sáng tạo, với nhiều điểm nổi bật, như: Tăng cường hoạt động xúc tiến gắn với công tác đối ngoại của TP; các hoạt động xúc tiến kết nối với các tỉnh, TP trong cả nước; các hoạt động xúc tiến du lịch đã tạo nên điểm nhấn về thương hiệu du lịch Hà Nội, nổi bật là Lễ hội Du lịch Hà Nội với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch” và Festival Thu Hà Nội 2023 “Thu Hà Nội - đến để yêu”.

Năm 2023, Hà Nội ghi dấu ấn là địa phương “mạnh tay” đi đầu thực hiện tinh gọn bộ máy, tiết kiệm biên chế để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc TP. Sở Nội vụ đã hoàn thành trình phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Dự kiến, sau sắp xếp Hà Nội giảm 12% số đơn vị hành chính cấp xã và là địa phương có số đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp lớn nhất cả nước.

Sở cũng đã đổi mới công tác nâng ngạch, thăng hạng viên chức, cụ thể là xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho gần 23.000 viên chức giáo dục; đã tham mưu TP thực hiện nhiều giải pháp duy trì các thứ hạng chỉ số cải cách hành chính…

Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 TP Hà Nội tham luận tại Hội nghị

Trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đều đã hoàn thành kế hoạch đề ra về công tác chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và TP trong các phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. Nhiều đơn vị còn xây dựng được các phong trào thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, ngày truyền thống; nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân được Trung ương, TP tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương…

Nâng cao sự gắn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng

Năm 2024, nhằm nâng cao hơn nữa sự gắn kết, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng giữa các thành viên trong Cụm và với các cụm thi đua khác, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 6 sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của từng đơn vị để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ TP giao, với 6 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, sẽ phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đặc biệt, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; việc khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của từng ngành, địa phương.

Chúc mừng các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó của Cụm thi đua số 6 TP Hà Nội

Song song đó, các đơn vị sẽ quan tâm kiện toàn bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế và các quy định hiện hành; tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách hành chính trong thực hiện công vụ; gắn các phong trào thi đua với tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương...

Tham luận tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Anh đánh giá, năm 2023, Văn phòng UBND TP với vai trò Cụm trưởng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng, tạo gắn kết trong Cụm cũng như không khí thi đua trong từng ngành, lĩnh vực.

Từ đó, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đề xuất các đơn vị tiếp tục phát huy những hình thức, đổi mới sáng tạo trong hoạt động chung của Cụm và khẳng định: Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục bám sát 6 giải pháp chung năm 2024 bên cạnh các giải pháp riêng trong công tác thi đua khen thưởng; nâng cao, khuyến khích tính đổi mới sáng tạo trong các nội dung. Đặc biệt, sẽ gắn kết công tác thi đua khen thưởng trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đánh giá cao hoạt động của Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc TP, trong năm qua đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ghi nhận vai trò Cụm trưởng của Văn phòng UBND TP, đã tổ chức được các hoạt động tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong Cụm.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 6 TP Hà Nội

Còn theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cần chọn ra những kết quả nổi bật trong hoạt động của các đơn vị thuộc Cụm để tạo điểm nhấn. Năm 2024, Sở sẽ triển khai các kế hoạch thi đua của đơn vị, nhất là triển khai hiệu quả những nội dung, tham mưu TP báo cáo bộ, ngành thông qua Luật Thủ đô.

Cho rằng các đơn vị trong Cụm năm qua đã có nhiều chia sẻ, hỗ trợ trong công tác chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch TP Nguyễn Ánh Dương cũng mong muốn, năm 2024, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ nhau và có những chỉ tiêu cụ thể, công việc nổi bật và đề xuất được hoạt động để mọi đơn vị cùng tham gia.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 6 TP Hà Nội đã nhất trí suy tôn Sở Nội vụ được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Văn phòng UBND TP được nhận Cờ thi đua của TP; Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp và Thanh tra TP nhận Bằng khen của TP.

Các đơn vị cũng thống nhất bầu Thanh tra TP làm Cụm trưởng, Sở Nội vụ làm Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2024.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-cum-thi-dua-so-6-khong-ngung-doi-moi-sang-tao-trong-hoat-dong.html