Hà Nội: Các biện pháp phòng dịch mới được áp dụng từ 6h hôm nay

    Để bảo đảm mục tiêu kép trong điều kiện 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

    HNMO

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1014571/ha-noi-cac-bien-phap-phong-dich-moi-duoc-ap-dung-tu-6h-hom-nay