Hà Nội ban hành quyết định về việc dạy thêm, học thêm

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chỉ do các tổ chức khác hoặc do cá nhân thực hiện như củng cố, bồi dưỡng kiến thức, ôn tập và luyện thi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/80407.cand