Hà Lan: Hệ thống an ninh kiểm tra sử dụng ma túy

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Kế hoạch hệ thống an ninh sinh trắc học triển khai trong các quán cà phê bán ma túy ở tỉnh Maastricht đã gặp thất bại, nhưng những người mua thuốc sợi gai dầu vẫn tiếp tục được lấy dấu vân tay.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2007/9/64189.cand