Hà Lan giúp nâng cao năng lực quản lý di sản Huế

    Báo VTC News
    Gốc

    Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế bắt đầu triển khai dự án nâng cao năng lực quản lý di sản Huế, có tổng kinh phí gần 59.000 euro, trong đó Tổ chức Urban Solution (Hà Lan) hỗ trợ hơn 41.600 euro.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/262690/Default.aspx