Hà Anh Tuấn: Nhạc của tôi luôn có tính năng động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hà Anh Tuấn nổi bật hơn cả là cách hát đầy tình cảm, nhiệt huyết và cách xử lý ca khúc rất thông minh của một "trí thức hát".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=139699