Global Exchange tìm hiểu về nạn nhân da cam Đà Nẵng

    Gốc

    Bà Nadya Marina Williams, đại diện của Tổ chức phi lợi nhuận Global Exchange có trụ sở tại San Francixco, Califonia, đã đến Việt Nam để tìm hiểu về các nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Đà Nẵng.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243583/Default.aspx