Giữ người hay giữ việc?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Xuất phát từ điểm này, có hai thứ quan trọng mà nhà tuyển dụng mong đợi nhất ở nhân sự trẻ là kiến thức nền tương đối vững và một cam kết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=72105