Giữ nếp "nhà quê"

    Gốc

    Ai yêu thích gốm đều biết gốm Lái Thiêu, ngày ngày với cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền đã biến những cư dân ở đây trở nên giàu có, rồi tự hình thành kiểu kiến trúc...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/khonggian/2008/01/25/093206/1585