Giới trẻ và những giá trị cuộc sống - Kỳ 3: Tạo dựng một thế hệ với tâm thức Việt

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trong kỳ trước, chúng tôi đã phản ánh thực trạng sao nhãng những giá trị cuộc sống căn bản của một bộ phận giới trẻ hiện nay; cũng như ý thức truyền dạy những giá trị ấy từ phía người lớn. Kỳ này, chúng tôi đăng tải ý kiến của các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia tâm lý giáo dục về vấn đề trên.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2008/1/8/221844.tno