Giỏi nhờ thói quen... tự học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để có được thành tích học tập đỏ chói điểm 9, 10, Hiếu cho biết: “Từ nhỏ, Hiếu đã tự rèn cho mình thói quen tự học và tìm sự yêu thích trong học tập”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=55397