Giới hạn bị thách thức

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Giới hạn ấy là chủ quyền lãnh thổ. Các vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ ở vùng biên giới Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan trong thời gian gần đây đã và đang dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ I-xla-ma-bát cũng như sự bất bình trong dân chúng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/186640