Giờ chỉ còn người trong “bóng chữ”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Có cái vẻ ngoài xởi lởi và khá dân dã, thế nhưng người “phu chữ” này lại mang tiếng khó gần. Chính Lê Đạt cũng đã phải thú nhận rằng: “Tôi đã hành cước quanh Hồ Gươm, Hà Nội gần như suốt nửa thế kỷ đày đọa của đời chữ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/165921