Giết hàng xóm để diệt “ma chài”

    3 đăng lạiGốc

    Tin lời thầy bói rằng Sương dùng "ma chài" hành hạ mình, Chài rủ cháu trai mang theo dùi đục sát hại Sương rồi khiêng xác vứt xuống suối.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/8/96902.cand