Gian thương tại “chợ” xăng dầu cảng Cát Lái (TP HCM)

    Gốc

    Từ chỗ làm thuê, H. nhanh chóng học hỏi và tranh thủ "mối" là cánh tài xế để ra làm riêng. Giờ thì H. "què" đã có nhiều tay chân, và thu mua xăng dầu rồi bán lại trực tiếp cho các bạn hàng tay dưới để hưởng chênh lệch.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/9/75607.cand