Giám sát chặt việc cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; y tế bộ, ngành tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe...

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản số 832/KCB-PHCN&GĐ gửi Sở Y tế tỉnh, TP về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Công an địa phương, Sở GTVT tăng cường quản lý, giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe và các văn bản có liên quan; tập trung chú trọng việc khám sức khỏe của người lái xe kinh doanh vận tải.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị thủ trưởng các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; y tế bộ, ngành chỉ đạo bộ phận có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe tại đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện trực thuộc trường Đại học; y tế bộ, ngành về việc hướng dẫn văn bản liên quan công tác khám sức khỏe.

Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe, khám sức khỏe định kỳ của người lái ô tô... Tuy nhiên, việc bãi bỏ thủ tục hành chính này không có nghĩa là từ nay khi thi bằng lái xe là không cần phải khám sức khỏe như nhiều người đang lầm tưởng.

Hà Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/giam-sat-chat-viec-cap-giay-kham-suc-khoe-cho-nguoi-lai-xe.html