Giám đốc Sở KH&ĐT Bạc Liêu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 12/12, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 20212026, các đại biểu thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 20212026.

Với kết quả 44/46 đại biểu có mặt tán thành, ông Huỳnh Chí Nguyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tín nhiệm tỷ lệ cao bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Chí Nguyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Chí Nguyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Huỳnh Chí Nguyện (50 tuổi; quê quán xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Trước khi bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Huỳnh Chí Nguyện từng giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Thành Nhớ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/giam-doc-so-kh-dt-bac-lieu-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-219817.html