Giải quyết dứt điểm những vướng mắc về GPMB dự án đường Láng – Hòa Lạc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6912/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=30593