Giải lao trong giờ làm việc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cho dù cố gắng đến đâu thì cũng có một lúc nào đó bạn uể oải và không muốn làm việc. Những lúc như vậy hãy giải lao một chút, bạn sẽ thấy mình lại tràn đầy sức lực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=85289