Thống nhất xây dựng dự án thiết chế công đoàn, cải thiện đời sống cho công nhân

Thống nhất xây dựng dự án thiết chế công đoàn, cải thiện đời sống cho công nhân

Chiều 8/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam...
Luôn trân trọng những đóng góp của giai cấp công nhân

Luôn trân trọng những đóng góp của giai cấp công nhân

Đề nghị nâng cao mức sống, điều kiện làm việc cho người lao động

Đề nghị nâng cao mức sống, điều kiện làm việc cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động ra chỉ thị phòng chống dịch COVID-19

Tổng Liên đoàn Lao động ra chỉ thị phòng chống dịch COVID-19

Nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm lo cho người lao động

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm lo cho người lao động

Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 hàng năm

Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7 hàng năm

Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người lao động

Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người lao động

Trăn trở của Thủ tướng

Trăn trở của Thủ tướng

Thu nhập bình quân của công nhân lao động tăng 35%

Thu nhập bình quân của công nhân lao động tăng 35%

Chung tay chăm lo tốt hơn cho công nhân

Chung tay chăm lo tốt hơn cho công nhân

Thu nhập bình quân của công nhân lao động tăng 35%

Thu nhập bình quân của công nhân lao động tăng 35%

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân là nhiệm vụ cấp bách

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân là nhiệm vụ cấp bách

Nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho CNLĐ là nhiệm vụ cấp bách

Nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho CNLĐ là nhiệm vụ cấp bách

Tổ chức công đoàn tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

Tổ chức công đoàn tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

Gần 32 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Gần 32 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thủ tướng lưu ý việc lo Tết cho công nhân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn

Thủ tướng lưu ý việc lo Tết cho công nhân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo, bảo đảm việc làm, nâng cao mức sống cho công nhân là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách

Chăm lo, bảo đảm việc làm, nâng cao mức sống cho công nhân là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách

Đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giai cấp công nhân quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giai cấp công nhân quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại

Thủ tướng: Cần nhận diện xu hướng mới về việc làm của công nhân

Thủ tướng: Cần nhận diện xu hướng mới về việc làm của công nhân

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc về cải thiện mức sống cho người lao động

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc về cải thiện mức sống cho người lao động