Giải bài toán về rau an toàn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Rau an toàn là vấn đề "nóng hổi" được các đại biểu đề cập tại Hội nghị Rau an toàn vùng đồng bằng sông Hồng. Được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần, hội nghị lần này nóng lên bởi sự xuất hiện của một số doanh nghiệp trong thành phần đoàn Hà Nội với tư cách là khách mời.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106965&sub=127&top=39