Giá vàng nhích nhẹ ngày đầu tuần

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)-  Trong ngày đầu tiên của một tuần mới (5/5), giá vàng trong nước và thế giới đều ở xu hướng đi lên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/167015