Giá vàng lùi gần hơn về ngưỡng 1,9 triệu đồng/chỉ

    Gốc

    (HNMO)- Sau khi giảm trong 2 ngày qua, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục đi xuống, về gần hơn ngưỡng 1,9 triệu đồng/chỉ, còn mức 1,918 triệu đồng/chỉ.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/174264