Giá vàng giảm, mua vào tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 13-4, giá vàng tiếp tục giảm nhiệt, hiện trên thị trường tự do vàng 9999 mua vào 1,797triệu đồng/chỉ, bán ra 1,813 triệu đồng/chỉ; tại công ty kinh doanh vàng Ngân hàng Nông nghiệp mua vào 1,794 triệu đồng/chỉ, bán ra 1,816 triệu đồng/chỉ

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=53045