Giá như một lần con được bên ba và mẹ...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ba ơi! Con đang khóc khi viết những dòng chữ này. Sáng mai, con sẽ lấy hết can đảm, cười toe toét khi gọi điện cho Ba bởi nếu không lấy hết can đảm, con sợ Ba thấy con khóc…Ba sẽ không vui.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=68927