Giá nhà tại Anh giảm nhanh

    1 đăng lạiGốc

    Reuters ngày 3/7 cho biết, giá nhà tại Anh đã giảm ở mức nhanh nhất trong vòng 16 năm qua...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=2fe8ab073d98ca&page=category