Giá gạo sắp đảo chiều

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chuyên gia về lúa gạo thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cho biết, khi Hoa Kỳ và Nhật Bản hành động để thay đổi cam kết song phương trong WTO, 1,5 triệu tấn gạo không sử dụng trong kho dự trữ của Nhật Bản sẽ ngay lập tức làm giảm “cơn khát” gạo

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=62420