"Ghế hạng Z" trong phòng the

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Cứ phạm thêm một lỗi nhỏ sau đây, coi như bạn tự đưa tên mình xuống hạng ghế gần đuôi máy bay. Chắc chẳng có đấng mày râu nào muốn để mọi người nhìn thấy trong tay anh ta ticket ghi "Hạng Z" trên chuyến bay ân ái.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/29227/default.aspx