Gần hai nghìn người khuyết tật được đào tạo nghề gắn với việc làm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 20-2, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2008, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2009.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141550&sub=127&top=39