Gần 1.100 tỷ đồng giảm ô nhiễm lưu vực sông Cầu

    Gốc

    Hiện có 38 dự án của 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu và các bộ ngành liên quan đăng ký với số tiền lên tới hơn 1.089 tỷ đồng nhằm hạn chế, giảm thiểu suy thoái môi trường lưu vực sông Cầu.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270634/Default.aspx