Gã trồng khoai lừa đưa người đi học nghề ở nước ngoài

    Gốc

    Mặc dù công việc chính là trồng khoai nhưng Hoàng Xuân Khoát vẫn lừa được 12 người ở Hải Phòng, hứa hẹn làm hồ sơ cho con em họ đi học nghề ở Nhật Bản, chiếm đoạt 214 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76933.cand