Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng

Sáng ngày 3/12, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố với nhiều ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp đến từ các doanh nghiệp, trường đại học và cả học sinh trung học phổ thông tham gia trưng bày, giới thiệu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/festival-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-thanh-pho-da-nang-61946.htm