Fast Connect - Kết nối internet mọi nơi bằng sóng di động

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Giới thiệu dịch vụ: Fast Connect là dịch vụ cho phép các khách hàng có thể truy cập Internet băng rộng di động (Mobile Broadband) và gửi tin nhắn SMS trong phạm vi vùng phủ...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/279/20090120035138516/fast-connectket-noi-internet-moi-noi-bang-song-di-dong.html