Eximbank ra mắt dịch vụ tiền gửi Call 48 giờ

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Eximbank đưa ra dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 48 giờ, đây là dịch vụ tiết kiệm ngắn hạn thứ 2 mà Eximbank đưa ra trong tháng 5 này...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=0cf5af712f568d&page=category