EVNTelecom tham gia đầu tư hệ thống cáp biển quốc tế trong khu vực châu Á

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) -Theo tính toán, hiện nay, khả năng đáp ứng các yêu cầu về kết nối quốc tế tại Việt Namlà không cao. Trong khi đó, với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển, thu hút được nhiều hoạt động đầu tư toàn cầu và có một bộ phận lớn người dân mong chờ những thuận lợi từ việc cải thiện hệ thống kết nối cố định cũng như kết nối di động.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/170771