EVNTelecom phấn đấu đạt trên 4 triệu thuê bao vào cuối năm nay

    2 đăng lạiGốc

    Kết thúc hoạt động năm 2007, tổng số thuê bao toàn mạng EVNTelecom trong năm 2007 đạt hơn 2,5 triệu thuê bao gồm thuê bao cố định không dây và di động.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/157480