EU nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thịt

    1 đăng lạiGốc

    Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép tái nhập khẩu thịt từ Xcốtlen, xứ Wales và một phần của khu vực England sau khi dịch lở mồm long móng và bệnh lưỡi xanh tại các vùng này được khống chế.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217894/Default.aspx