Em... tin là có

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tối hôm qua mọi người có xem mục "Bình luận thể thao" trên ti vi không?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124141&sub=61&top=39