Đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên chậm tiến độ

Dự án xây dựng đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên theo hình thức hợp đồng BT với kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho giao thông khu vực phía Đông Nam Thủ đô, tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được thực hiện.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-minh-khai-vinh-tuy-yen-duyen-cham-tien-do-190436.htm