Đường đời vạn dặm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cuộc đua nào cũng vậy, các tay đua đều tự tin và rực cháy khi bắt đầu. Nhưng khi cuộc chơi chấm dứt, kẻ thua luôn cay cú, muốn trả thù và đòi lại những gì đã mất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=120210